dab security va ofera servicii integrate de securitate si monitorizare, detectie antiincendiu si sisteme tehnice 24/7 - cerere oferta office@dabsecurity.ro

Cariere

info cariere

Posturi disponibile in Bucuresti, Prahova, Ilfov 021 9769

Agent Securitate

Sa cunoasca si sa respecte indatoririle care ii revin;
• Este direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate;
• Mentine ordinea în cadrul obiectivului si intervine operativ în caz de necesitate in limita prevederilor legislatiei in viguare si a planului de paza.
• Execută zilnic sarcinile de serviciu stabilite in planul de paza si regulamentul intern al obiectivului;
• Sesizează în scris imediat beneficiarul si şeful direct atunci când observa fapte sau evenimente care contravin Regulamentul Intern al obiectivului si procedurilor firmei DAB Security
• Respectă normele de timp, normele consumurilor de materiale stabilite şi acţionează permanent în vederea reducerii acestora;
• Atunci când constată pierderi de apă potabila , apă caldă , sau agent termic, ia toate măsurile ce se impun în vederea eliminării sau diminuării acestora conform prevederilor Planului de paza;
• Execută, în caz de incendiu, atribuţiile pe linie SU conform prevederilor Planului de paza;
• Execută orice alte dispoziţii primite de la conducerea beneficiarului (conform prevederilor Planului de paza) sau de la superiorii directi.

Posturi disponibile in Bucuresti, Prahova, Buzau, Ilfov 021 9769

Dispecer centru alarma / video

Inregistreaza evenimentele din zona de competenta si raporteaza prompt
catre factorii de raspundere (agenti interventie, inspector operatii etc);
• Respecta procedurilor existente si protejeaza informatiile confidentiale;
• Pregateste rapoarte lunare si anuale pe statii;
• Completeaza şi actualizeaza înregistrările operative;
• Monitorizeaza funcţionarea aparaturii;
• Asigura fluxul de informaţii;
• Coordoneaza acţiunile de intervenţie de la inceputul actiunii pana la finalizarea acesteia;
• Participa la activităţi în echipă;
• Creeaza şi menţine climatul de muncă;
• Planifica activităţi;
• Autoperfectionare si pregatire continua.